Istorijat

     Statističko društvo Vojvodine osnovano je 25. aprila 1978. u Novom Sadu.

     U prvom biltenu Društva objavljen je izveštaj  Inicijativnog odbora . Navedeni su osnivači  Statističkog društva Vojvodine. Usvojen je Program rada  Društva,  kao i zapisnik sa osnivačke  Skupštine.  U biltenu su navedeni članovi prvog Predsedništva  Statističkog društva Vojvodine, kao i zapisnik sa prvog sastanka  Predsedništva. Na kraju je dat spisak članova društva.

     Štampan je prvi Statut Statističkog društva Vojvodine.

     U Biltenu broj 5 iz maja 1980. objavljen je rad profesora Branislava Ivanovića pod naslovom:
Osnovni elementi  metode I-odstojanja u rangiranju zemalja prema stepenu socio-ekonomske razvijenosti.


     Istorijski razvoj statistike i društvenog organizovanja statističara na području Vojvodine je pripremio profesor Ivo Marinić.