Vesti

Vesti:

Na Skupštini SDS Statističkog društva Vojvodine održanoj 13. novembra 2013. za zaslužne članove Društva izabrani su

• Prof. dr Stevan Hadživuković 

• Prof. dr Katarina Čobanović 

Dragica Bijelić


Vesti:

Na Skupštini SDS Statističkog društva Vojvodine održanoj 27. juna 2014. za zaslužne članove Društva izabrani su

• Mr Radislav Bugarin 

Zoran Momčilović


Vesti:

Na Skupštini SDS Statističkog društva Vojvodine održanoj 24. juna 2016. za zaslužnog članova Društva izabran je

• Prof. dr Ivo Marinić